VAN WAMEL BV

vanwamel

Фирмата VAN WAMEL от Холандия е една от водещите фирми в производството на инсталации за сортиране на плодове и зеленчуци по размер и по цвят. По принципа на действие инсталациите са механични MGS и с използване на оптично измерване OMS, като за сортирането по размер се използва корелацията между геометричните размери на плода и неговото тегло. За измерването на теглото при инсталациите с механично действие се използват механични тегловни калибратори, които представляват тегловни секции в които се определя теглото на всеки плод. Снабдени са с ексцентрикови броячи. Всяка тегловна секция е снабдена с индикаторен часовник (регулируем от 1 до 24), което позволява бърза смяна на калибриращотото (гранично) тегло. Калибрираните по тегло плодове се извеждат от тегловната секция през специален изход, покрит с гумени клапи за предпазване на плодовете от повреди, като инсталациите позволяват да се получават 2, 3, 4 и 6 групи плодове с еднакви размери.
Оптичната сортираща инсталация се характеризира с това, че е осигурена с балансирана система за много точно измерване по целия диаметър например за сортиране на ябълки и круши. Има програма за различни видове плодове – кръгли, плоски и продълговати ябълки, круши, пипер, домати, цитрусови и др. Всеки отделен плод се сканира в няколко положения чрез високо чувствителна камера. Резултатът от сканирането се подава в компютър, където се установява актуалния диаметър. Тъй като всеки отделен плод се оценява, постигнатите сортиращи резултати са много точни. Нагласяването на програмата за определено сортиране се извършва лесно и бързо, като всички размери са регулируеми със стъпка 0,1 мм. Точността на компютърните изчисления са с точност 0,5 мм, като е възможно един и същи размер да се подаде на няколко изхода или повече размери да се подадат на един изход. Съотношението диаметър-дължина дава възможност плодовете да се разделят на дълги и къси при един и същи диаметър.
Оптичните сортиращи инсталации VAN WAMEL могат да работят и като сортиращи по цвят. При своето въртене върху четковото устройство за подреждане плодовете се сканират от цветни камери. Компютърът е програмиран да сканира всяка част от плода само веднъж. Системата улавя 32000 различни цвята, като потребителят избира един цвят показан върху скалата в проценти от от 0% до 100%. Основният цвят и нюанса се регулират поотделно, като основния цвят може да се регулира като среден, а нюанса процентно. Стъпката на регулиране в двата случая е  1%.
Инсталациите са комплектовани със саморазтоварващ се захранващ бункер, дозираща система, пакетиращи ленти и маси с различни размери.

Практиката на производителите на плодове и зеленчуци от Европа и Света показва, че с използването на инсталациите за сортиране на фирмата VAN WAMEL от Холандия тяхното производство и реализация минават в ново измерение.

Линия за сортиране на плодове

Линия за сортиране на череши

Системи за пакетиране

Механична линия за сортиране на плодове

Системи за разтоварване

Проспект CHERRIE SORTER
Проспект FRUMAC
Проспект SORTER FOLDER ENG

Copyright © 2013 • АЛМОНД ООД • Русе, бул. "Цар Фердинанд" 6 • тел. 082.822064, факс. 082.822065, 088.8231052                        Web Design & SEO by Zashev Design