ЕКИП

Отличителен белег на фирма “АЛМОНД” е, че в нея работят хабилитирани служители в областта на агротехническите инженерни науки.Това е предимство, защото техниката,  която се предлага е винаги научно и практически проверена и обоснована като  подходяща не само за специфичните условия на българското земеделие, но и за конкретните желания и нужди на всеки партньор. Персоналът има опит както в сферата на надеждностните и функционалните изпитванията на всички видове земеделски машини, така и при конструирането и производството на различни машини. Това само по себе си говори за придобитите умения за точна ориентация и преценка на функционалните и надеждностни качества на всякаква земеделска техника без какъвто и да е компромис, което прави фирмата особено полезна и търсена за производителите.
Copyright © 2013 • АЛМОНД ООД • Русе, бул. "Цар Фердинанд" 6 • тел. 082.822064, факс. 082.822065, 088.8231052                        Web Design & SEO by Zashev Design