FRATELLI PEDROTTI

pedrotti

Фирма PEDROTTI, Италия е една от първите европейски производители на порционни (циклични) сушилни за зърно и семена. Благодарение на своите качества и предимства, сушилните се изнасят, както в Европа, така и в Азия, Южна Америка и Африка. Характеризират се с универсалност, дълъг срок на използване, гарантирана висока ефективност на работа вкл. в най-екстремални условия (висока начална влажност на продукта, ниска външна температура, висока атмосферна влажност).  висока техническа надеждност, удобства за лесна експлоатация, ниски експлоатационни разходи.
Предназначени са за сушене  на всички зърнени, зърнено-житни, бобови и маслодайни култури, без значение за  тяхната началната и крайната влажност. Има разработени модели специално за сушене на ориз с различна производителност.
Технологичния процес протича с едновременно сушене и почистване.
Изработени са от хром-никелова стомана и са защитени от корозионни и абразивни износвания. Имат прецизни устройства за опазване на околната среда от запрашаване. Напълно обезопасена механична и електрическа част с маркировка СЕ.
Използваното гориво може да бъде дизелово или газ. Работят с висока скорост и пълна равномерност на сушенето при максимално висока ефективност на термодинамичните процеси. Произвеждат се в мобилен вариант с ходова система и в стационарен вариант без ходова система. Пускането в работа става бързо и лесно, без предварителни подготвителни работи.
Високата ефективност на зърносушилните PEDROTTI се дължи както на високата технологична и техническа надеждност, така и на ниските енергетични разходи.

Енергетични разходи за зърносушилните PEDROTTI:

tablica

Срокът на експлоатация на зърносушилните PEDROTTI е не по-малко от 30 години.  Запасът на надеждност е такъв, че необходимост от първия основен ремонт може да настъпи след около15 години.
Независимо от модела, зърносушилните имат всички основни функции необходими за качественото и ефективно сушене на практически всички зърнени култури и се различават само по размерите и производителността.

pedrotti
pedrotti

Модели:

BASIC  модели с работен обем  8,5 м3, 9 м3, 14 м3, 19 м3
SUPER модели с работен обем 14 м3, 17 м3, 23 м3
LARGE модели с работен обем 26 м3, 28,5 м3, 34 м3, 38 м3, 40 м3
XL         модели с работен обем 50 м3, 57 м3, 60 м3, 75 м3
RICE     модели с работен обем 14 м3, 19 м3, 23,5 м3, 34 м3, 38 м3, 40 м3, 54 м3, 75 м3

pedrotti

Проспект PEDROTTI GRAIN DRIERS

Copyright © 2013 • АЛМОНД ООД • Русе, бул. "Цар Фердинанд" 6 • тел. 082.822064, факс. 082.822065, 088.8231052                        Web Design & SEO by Zashev Design