CIMBRIA HEID

cimbria

CIMBRIA е световният лидер за техника и технолигии за всички процеси на следжътвената обработка на зърно и семена. Машините и съоръженията, които се проектират и произвеждат са над сто на брой. Тук се осигуряват ефективни и сигурни технологични процеси, оборудване и инсталации за обработка и съхранение на зърнените култури с акцентиране върху повишаване на качеството и енергийната ефективност. Особено внимание се обръща на подобряване на ефективността на разходите.
Дейността обхваща проектиране, разработка, производство и инсталиране както на единични машини, така и на цели комплексни линии за преработка на зърно и семена. Реализират се големи проекти във формат “до ключ” с високо технологични информационни системи за автоматизация и управление.

CIMBRIA предоставя на своите клиенти високо ниво на сигурност, комфорт и специално внимание към всеки проект, осигурява високо качество на изпълнение във всеки аспект и пълна интеграция и координация на функции и компоненти.

cimbria

Комплексни технологични линии CIMBRIA HEID за обработка на семена

Проспект CIMBRIA HEID Линии за обработка на зърно и семена
Проспект CIMBRIA Технологии за обработка на зърно

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ

cimbria

CIMBRIA разработва и произвежда транспортни решения, вариращи от самостоятелно оборудване за отделни процеси, до завършени системи за монтаж в проекти “до ключ”.
В оборудването се влагат решения, изискващи задълбочени инженерни познания, като  високите технологии са техен  отличителен белег. 
Елеваторите са кофични и PBE - с клатещи се кофички (“Z”, “С”, “I”, “C-Z”, “E”). 
С PBE елеваторите можете да премествате зърно или семена не само вертикално, но и под избран от Вас ъгъл, както и хоризонтално. Елеваторите осигуряват „мек” режим на транспортиране, без механични повреди на транспортираните продукти. Изработват се от износоустойчиви материали, поради което могат да се монтират и на открито.

Производителност на кофичните елеватори и елеваторите тип PBE:

Тип

EC-5

EC-6

EC-8

ED-10

ED-12

Капацитет, m³/h

20

40

70

140

220

Тип

EE-14

EE-18

EE-20

EE-24

EE-32

Капацитет, m³/h

355

560

635

740

935

Производителност на елеваторите тип PBE:

Тип

PBE 10

PBE 20

Капацитет, m³/h

10

20

Верижните транспортьори (редлерите) се изработват на модулен принцип от висококачествени материали против абразивно и корозионно износване, със специални пластини против повреждане на зърното и за осигуряване на пълното изпразване.

Производителност на верижни транспортьори (редлери)

Тип

  RS 3

  RS 3

   RS 3

   RS 5

  RS 5

   RS 7

Капацитет, m³/h

    20

    40

     60

    80

   100

  130

Лентовите транспортьори са идеално „щадящо” устройство за хоризонтално
преместване на зърно, семена и др. Оборудвани са с дистанционно управление за
разтоварване на избрано място по продължение на цялата лента.

Производителност на лентови транспортьори

Тип       GV 65      GV 80      GV 100

Капацитет, m³/h

           330

         530

          860

Тип       GT 400      GT 500      GT 650

Капацитет, m³/h

           100

        160

          260

Проспект Транспортно оборудване
Проспект Елеватори с люлеещи кофички, тип РВЕ

 

СУШЕНЕ

cimbria

Колонни сушилни с непрекъснато действие

cimbria

                     Ротационни сушилни                                                   Лентови сушилни

В универсалните сушилните на CIMBRIA (колонни, лентови и ротационни) е осигурено прецизно контролиране на трите елемента на сушенето – продукт, въздух и енергия. 
С това се гарантират оптималните стойности на качеството на продукта, капацитета и икономическата ефективност на процеса.
Производителността е от 25 до 275 т/ч за пшеница с влажност от 19% до15%.
Използването на процесорите Dantoaster за изолиране на вредното влияние на микроорганизмите по зърното с високотемпературна обработка за кратко време  представлява съвременния подход за производство на храни и фуражи
Ако изберете ALMOND, респективно CIMBRIA за доставчик на ново съоръжение за сушене, Вие си осигурявате високо ниво на сигурност на процеса при ниски разходи и отлично качество на продукта. Гарантирате си добра печалба и бърза възвращаемост на инвестицията.

Проспект Сушилни с непрекъснато действие

 

ПОЧИСТВАНЕ

cimbria

            Mega Cleaner Delta 168                                         Fine Gleaner Delta 117

cimbria

Super Cleaner Delta 108

cimbria

Grader Delta 128

cimbria

MEGA – CLEANER                       PRE – CLEANER                            COMBI CLEANER
Delta 162, 166, 167 и 168           DELTA 142,145 и 159                    DELTA 143, 144, 146 и159.1
Производителност:                      Производителност:                       Производителност:            
       Delta 162:    60 t/h                         Delta 142: 30 t/h                             Delta 143:  45 t/h
       Delta 166:  120 t/h                         Delta 146: 60 t/h                             Delta 144:  50 t/h
       Delta 167:  240 t/h                         Delta 159: 200 t/h                           Delta 146: 100 t/h
       Delta 168:  360 t/h                                                                                Delta 159.1: 200 t/h

Ситовите машини за почистване на зърно и семена Delta са предназначени за предварително почистване с производителност до 360 т/ч и за фино почистване (задължително при заготовка на семена)  до 25 т/ч.
Благодарение на новата технология за изработка на ситата, новият механизъм
за тяхното непрекъснато почистване и тройното действие на въздушния поток, са
избегнати всякакви фактори, които биха нарушили качеството и производителността
на почистване при различните модели и обработвани култури.
Някои от моделите имат опция за едновременно разделяне на зърното или семената
на две фракции по размери.
Ротационните машини са предназначени за предварително  почистване на зърно. Почистването се извършва от три специално изработени ротора, като прахообразните примеси се отделят от вградена аспирация. Производителността е от 75 т/ч до 150 т/ч.
Почистването на зърното с машините на CIMBRIA на всички етапи от неговата обработка е гаранция за  успешно съхранение, продажби и следващи обработки.
Ситовите машини за почистване се разделят на следните основни групи:

MEGA CLEANERS    Серия DELTA 160  
Машини с голяма производителност за  предварително почистване  
PRE CLEANERS        Серия DELTA 150
Машини, специално проектирани за предварително почистване на всички зърнени
култури преди сушене или съхранение
COMBI CLEANERS   Серия DELTA 140
Машини с изключително гъвкава ситова  система с предназначение за различни
цели – от предварително до фино почистване за различни видове зърно и семена
SUPER CLEANERS Серия DELTA 100
Машини за почистване с високо качество. Две въздушни системи за въздействие върху продукта гарантират ненадминато почистване.
FINE CLEANERS     Серия DELTA 110 – Машини за  почистване с високо качество. Ефективна ситова система в комбинация с тройно действие на възушния поток на входа и на изхода.
GRADERS                  Серия DELTA 120 – Машини за почистване и сортиране

 

Производителност на CIMBRIA DELTA Почистващи машини

cimbria

Проспект CIMBRIA Cleaner (за фино почистване и разделяне)
Проспект CIMBRIA Combi cleaner (комбинирани почистващи машини)
Проспект CIMBRIA Mega Cleaner (почистващи машини с голяма производителност)

 

СЕПАРИРАНЕ ПО ДЪЛЖИНА

cimbria

HSR 12010 L

cimbria

HSR 12020 R-L-RN-RL

Алвеолните цилиндрични машини CIMBRIA, тип HSR (триори) са предназначени за отделяне на нежеланите къси или дълги примеси от семенната маса на пшеница,  овес, царевица, слънчоглед, ориз, фини семена, леща и др. гранулирани материали. Високата точност на процеса се постига с използването цилиндрични работни органи със специално изработени по тяхната повърхност на алвеоли с кръгла или капкообразна форма и с различни размери. Модулната структура на производството дава възможност да се предлагат различни машини, както по капацитет, така и по извършваните операции.

Машините се предлагат в различни варианти в зависимост от включените цилиндри за отделяне на дълги и кръгли примеси и цилиндри за повторна обработка на отпадъчните фракции

cimbria

Производителност на триори HSR R-L с два цилиндъра         

 

Капацитет, т/ч

HSR
1020

HSR
2020

HSR
3020

HSR
4020

HSR
5020

HSR
6020

HSR
8020

HSR
10020

HSR
12020

HSR
16020

1.

пшеница

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

2.

ечемик

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

6,4

8,0

9,6

12,8

3.

ориз

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

3,2

4,0

4,8

6,4

4.

слънчоглед

0,3

0,6

1,0

1,3

1,6

1,9

2,6

3,2

3,8

5,0

Проспект CIMBRIA HSR Indent Cylinder Separators (триори)

 

СЕПАРИРАНЕ ПО СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО

cimbria

Гравитационен сепаратор GA 71

Гравитационните сепаратори CIMBRIA тип GA  са предназначени за разделяне на зърно, семена и други гранулирани продукти по специфично тегло. Благодарение на конфигурацията на работния плот и безстепенното регулиране на неговите напречен и надлъжен наклон, както и на оборотите на секционния вентилатор и амплитудата на вибрации, Вие постигате пълно и точно разделяне на продукта (семената) по специфично тегло. Получавате една основна фракция от семена с еднаква кълняема енергия, а на полето от тях  имате напълно изравнен посев само от високодобивни растения, което е главната предпоставка за получаване на максимален добив от определен хибрид или сорт.
Тези машини на CIMBRIA са известни като No 1 на световния пазар поради отличната си система за разпределение на въздуха и трайните подобрения в продължение на десетилетия от опитни инженери-конструктори и технолози. 
Гравитационните сепаратори GA са 6 модела с капацитет до 15 т/ч в зависимост от модела и обработвания продукт.

Производителност на гравитационните сепаратори GA:

Капацитет, т/ч

 GA 31

 GA 71

 GA 110

 GA 210

 GA 310

царевица, пшеница, соя

    2,0

   4,0

    6,5

   10,0

   15,0

грах

    1,5

   3,0

    4,9

    7,5

   11,0

детелина, рапица

    0,8

   1,6

    2,6

    4,0

    6,0

 

 

 

 

 

 

Проспект CIMBRIA Гравитационни сепаратори

 

ОТДЕЛЯНЕ НА КАМЪНИ

cimbria

Камъкоотделител TS 180

Машините за отделяне на камъни, метални частици и стъклени отломки CIMBRIA тип TS намират приложение предимно в хранително-преработвателния сектор и в мелничната промишленост. Използват се също и при обработка на семена и продукти, които са имали контакт със земята.
По предназначение служат за отделяне на зърнест материал, според специфичното тегло в две фракции, като целта е премахването на тежките примеси, като камъни, метални частици и други подобни от зърно, бобови храни, кафе и др.

Капцитет, т/ч

         ТС 90

       ТС 180

        ТС 360

пшеница

            5,0

          10,0

           20,0

ориз

            2,8

            5,5

           11,0

Проспект CIMBRIA Камъкоотделители

 

КАЛИБРИРАНЕ

cimbria

Калибратор ZS 500 VI

cimbria

Калибратор ZS 700

Цилиндричните ситови машини CIMBRIA тип ZS са предназначени за разделяне на семената на фракции съобразно техните геометрични размери, т.е. калибриране. Процесът се характеризира с многократния контакт на семената с въртящият се ситов цилиндър, което гарантира високата точност на разделянето на семената на фракции, особено необходимо за царевицата и слънчогледа. Използваната модулна система дава възможност да се реализират 12 различни диаграми за сортиране. Продуктовата линия се предлага в три модела с капацитет до 22 т/ч в зависимост от продукта.

Проспект CIMBRIA Цилиндрични ситови машини (калибратори)

 

СОРТИРАНЕ ПО ЦВЯТ

cimbria

ТЕХНИКА, ПРИ КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

SEA има дългогодишен опит на водеща фирма в областта на технологиите за електронно сортиране на зърно. Когато става въпрос за оптимизиране на качествата на зърното и семената за посев, SEA има силна позиция на пазара в резултат на 40-годишното развитие на своето ноу-хау в разработването и производството на оптично електронно оборудване за сортиране по цвят. Това позволява на фирмата да предлага иновативни и приложими за всички условия решения за сортиране, базирани на технически опит и силна концепция.
Всяка следваща машина за сортиране по цвят от развитието на фамилията SEA Pixel се предлага винаги в резултат от използването на най-съвременните технологии за подобряване на традиционните предимства, като се запазва лесното поддържане и простотата на експлоатация.

cimbria

Модели CIMBRIA SEA NEXT – PIXEL оптични сортиращи машини

cimbria

        зърнени култури,                         бобови култури,                         пластмасови отпадъци,
       ориз, семена, ядки                   кафе зелено, печено                                  гранули

cimbria

Машини CIMBRIA SEA PIXEL NEXT в работно положение

Проспект CIMBRIA SEA PIXEL NEXT
Проспект CIMBRIA SEA Електронно сортиране

 

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СЕМЕНА

cimbria

Обеззаразител СС 50

cimbria

            Обеззаразител КВ 10                                                Обеззаразител СС 250 DUO

Обеззаразителите за семена на CIMBRIA HEID са създадени на база на модерната технология за центробежно покритие на семената с препарати. Осигурено е много точно дозиране на препаратите и семената и тяхното цялостно покритие, контролирано от PC. Машините са два модела  СС и КБ.
Моделите СС (Centricoater) се състоят от смесителна камера с неръждаем цилиндричен корпус и въртящ се ротор върху който се подават семената от електронна везна. Работния разтвор се подава от РС върху въртящ се диск, където се пулверизира и при непрекъснатото движение на семената в камерата става тяхното обмазване със защитни или стимулиращи препарати.
Конструкцията на обеззаразителите КВ съчетава в себе си центробежно  покритие на семената с протекционен разтвор и механично размесване при едновременното транспортиране на семената към изхода на машината без никакво въздействие, водещо до травмиране или нарушаване на биологичния баланс на техните посевни качества.
Обеззаразяването при двата модела (с прахообразни или течни препарати) протича при максимално точно дозирани препарати, без каквото и да е отклонение от техния зададен разход. Особено внимание е обърнато на икономичното използване на скъпите препарати, като по този начин се спестяват пари за тази операция и прави срока за възвръщане на инвестицията много кратък.
С обеззаразителя CIMBRIA HEID , семената получават пълно и равномерно покритие на своята повърхнина с предвидения разтвор от препарати, с което се осигуряват необходимите бройки растения на единица площ, както и намаляване на употребата на химикали и съответно влиянието върху околната среда.
Производителността за моделите (8 модела) СС  е от 1,2 т/ч до 50 т/ч за пшеница, за моделите КВ 10 е 10 т/ч, за КВ 25 е 25 т/ч за пшеница.

Проспект CIMBRIA Обеззаразители

 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

cimbria

            Лабораторен калибратор                                      Лабораторен триор

cimbria

Лабораторни обеззаразители за семена

cimbria

     Лабораторен гравитационен
                    сепаратор

Състои се от лабораторен гравитационен сепаратор GA Lab, лабораторен калибратор, лабораторен триор и лабораторен обеззаразител СС Lab

Оборудването се използва в лаборатории за окачествяване на зърно и семена и за определяне работните параметри на съответните производствени машини.

Проспект CIMBRIA Лабораторно оборудване

Copyright © 2013 • АЛМОНД ООД • Русе, бул. "Цар Фердинанд" 6 • тел. 082.822064, факс. 082.822065, 088.8231052                        Web Design & SEO by Zashev Design